ถังกรองเซรามิก ตั้งแต 5 - 30 ไส้
ชุดฆ่าเชื้อ หรือ รังสียูวี (UV) ขนาด 110W อุตสาหกรรม
ชุดฆ่าเชื้อ หรือ รังสียูวี (UV) ขนาด 40W อุตสาหกรรม
ชุดฆ่าเชื้อ หรือ รังสียูวี (UV) ขนาด 30W อุตสาหกรรม
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ RO. อุตสาหกรรม ยี่ห้อ ฟิล์มเทค Filmtec BW30-4040
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ RO. อุตสาหกรรม ยี่ห้อ อัลตร้าเทค Ultratek BW 8040
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ RO. อุตสาหกรรม ยี่ห้อ Ultratek BW 4040(E)
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ RO. อุตสาหกรรม ยี่ห้อ Ultratek BW 4021
ถังกรองน้ำใช้ เครื่องกรองน้ำใช้ แบบไฟเบอร์กลาส
ถังกรองน้ำใช้ เครื่องกรองน้ำใช้ แบบสแตนเลส
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ ro. ยี่ห้อ วอนตรอน ขนาด 50 GPD - 150GPD
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ ro. ยี่ห้อ ไฮโดรเทค Hydro Max ขนาด 50 GPD - 150GPD
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ ro. ยี่ห้อ ไฮโดรเทค Hydrotek
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ ro. ยี่ห้อ อัลตร้าเทค Ultratek ขนาด 50 GPD - 400GPD
ไส้กรองเซรามิค(Ceramic) 10 นิ้ว แบบหัวตัด
ไส้กรองเซรามิค(Ceramic) 20 นิ้ว แบบหัวตัด
ไส้กรองเซรามิค(Ceramic) แบบหัวตัด ตัวอ้วน ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว ราคา 190 บาท
ไส้กรองเซรามิค(Ceramic) 10 นิ้ว แบบหัวเกลียว
ไส้กรองโพสคาร์บอน อินไลน์ (Post carbon Inline) ขนาด 12 นิ้ว
ไส้กรองโพสคาร์บอน อินไลน์ (Post carbon Inline) ขนาด 10 นิ้ว
ไส้กรองเรซิ่น (Resin) ขนาด 20 นิ้ว ยี่ห้อ Colandas
ไส้กรองเรซิ่น (Resin) ขนาด 10 นิ้ว ยี่ห้อ Colandas
ไส้กรองคาร์บอน(Carbon Block) ขนาด 20 นิ้ว ยี่ห้อ Colandas
ไส้กรองคาร์บอน(Carbon Block) ขนาด 20 นิ้ว ( KK-Purity )
ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (Gac Carbon) 10 นิ้ว
ไส้กรองคาร์บอนบล็อค 10 นิ้ว ยี่ห้อ Omnipure
ไส้กรองคาร์บอน(Carbon Block) 10 นิ้ว
ไส้กรองคาร์บอนบล็อก 10 นิ้ว ยี่ห้อ CCK
ไส้กรองคาร์บอนบล็อก (Purity Pro-CTO : KK) ขนาด 10 นิ้ว
ไส้กรองหยาบ พีพี PP 20 นิ้ว
ไส้กรองหยาบ พีพี PP 10 นิ้ว
ไส้กรองหยาบ พีพี PP Extra 10 นิ้ว ยี่ห้อ Aquatek
เครื่องกรองน้ำดื่มอาร์โอ RO. ทรีทตัน treatton 6 ขั้นตอน (แบบมีน้ำแร่)
เครื่องกรองน้ำอาร์โอ(R.O.) ขนาด 300 GPD (1200ลิตรต่อวัน) แบบแขวนผนัง
เครื่องกรองน้ำอาร์โอ(R.O.) ขนาด 150 GPD แบบตั้งพื้น
เครื่องกรองน้ำอาร์โอ(R.O.) ขนาด 150 GPD ( 600 ลิตรต่อวัน ) แบบแขวนผนัง
เครื่องกรองน้ำดื่ม ไฮโดรแม็กซ์ Hydro Max Alkaline 5 ขั้นตอน
เครื่องกรองน้ำดื่ม ยูนิเพียว UNI PURE 5 ขั้นตอน Hollow Fiber Green ( ไส้ UF )
เครื่องกรองน้ำดื่ม ยูนิเพียว Uni-Pure Ceramic 6 ขั้นตอน
เครื่องกรองน้ำดื่ม ยูนิเพียว Uni Pure 5 ขั้นตอน
เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน Ceramic Aquatek Pink
เครื่องกรองน้ำใช้ 2 ท่อคู่ แบบแขวน เนื้อ PVC
เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 3 ท่อ แบบแขวน
เครื่องกรองน้ำดื่มอาร์โอ RO. ทรีทตัน treatton 5 ขั้นตอน
เครื่องกรองน้ำดื่มอาร์โอ RO. ยูนิ เพียว Uni Pure 75 GPD แบบมีระบบ Auto Flush
เครื่องกรองน้ำดื่มอาร์โอ RO. ยูนิ เพียว Uni Pure 75 GPD
เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 2 ท่อ แบบแขวน
เครื่องกรองน้ำอาร์โอ(R.O.) ขนาด 300 GPD (1200 ลิตรต่อวัน) แบบเฟรมตั้งพื้น
ระบบกรองน้ำอาร์โอ(R.O.) ขนาด 150 GPD แบบโครงสแตนเลส มีถังเก็บน้ำวางด้านบน
เครื่องกรองน้ำใช้ แบบถังกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 8-36 นิ้ว

   
Sitemap หมวดหมู่