เครื่องกรองน้ำใช้ แบบถังกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 8-36 นิ้ว
เครื่องกรองน้ำใช้ แบบถังกรองสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 6 - 40 นิ้ว
สารกรองแมงกานีส ( Manganese Zeolite ) ยี่ห้อ ZMAG
สารกรองแมงกานีส ( Manganese Zeolite ) กระสอบลายเสือ
เครื่องผลิตน้ำอาร์โอ(R.O.) กำลังการผลิต 3000 ลิตรต่อวัน (3Q)
สารกรองแมงกานีส ( Manganese Zeolite ) ยี่ห้อ เมตตร้า (Mettra)
สารกรองแอนทราไซด์ (Anthracite)
เครื่องกรองน้ำดื่ม ยูนิเพียว Uni Pure 5 ขั้นตอน
เครื่องกรองน้ำดื่ม โคลันดาส Colandas 5 ขั้นตอน
เครื่องผลิตน้ำอาร์โอ(R.O.) กำลังการผลิต 12000 ลิตรต่อวัน (12Q)
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ ro. ยี่ห้อ อัลตร้าเทค Ultratek ขนาด 50 GPD - 400GPD
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ ro. ยี่ห้อ วอนตรอน ขนาด 50 GPD - 150GPD
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ ro. ยี่ห้อ ฟิล์มเทค Filmtec ขนาด 50 GPD - 100GPD
ไส้กรองหยาบ พีพี PP 10 นิ้ว
ไส้กรองหยาบ พีพี PP Extra 10 นิ้ว ยี่ห้อ Aquatek
ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (Gac Carbon) 10 นิ้ว
ไส้กรองคาร์บอน(Carbon Block) 10 นิ้ว
ไส้กรองคาร์บอนบล็อก (Purity Pro-CTO : KK) ขนาด 10 นิ้ว
ไส้กรองคาร์บอนบล็อค 10 นิ้ว ยี่ห้อ Omnipure
ไส้กรองคาร์บอนบล็อก 10 นิ้ว ยี่ห้อ CCK
เครื่องกรองน้ำ Colandas Ceramic 6 ขั้นตอน
เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน Ceramic Aquatek Pink
เครื่องกรองน้ำถนอมผิว โคลันดาส Colandas : SKIN CARE WATER FILTER
ชุดฆ่าเชื้อ หรือ รังสียูวี (UV) ขนาด 110W อุตสาหกรรม
ชุดฆ่าเชื้อ หรือ รังสียูวี (UV) ขนาด 40W อุตสาหกรรม
ชุดฆ่าเชื้อ หรือ รังสียูวี (UV) ขนาด 20W อุตสาหกรรม
ชุดฆ่าเชื้อ หรือ รังสียูวี (UV) ขนาด 30W อุตสาหกรรม
ถังกรองเซรามิก ตั้งแต 5 - 30 ไส้
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ RO. อุตสาหกรรม ยี่ห้อ อัลตร้าเทค Ultratek BW 8040
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ RO. อุตสาหกรรม ยี่ห้อ ฟิล์มเทค Filmtec BW30-4040
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ RO. อุตสาหกรรม ยี่ห้อ Ultratek BW 4021
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ RO. อุตสาหกรรม ยี่ห้อ Ultratek BW 4040(E)
สารกรองคาร์บอน ( Gac Carbon ) ยี่ห้อ ยูนิคาร์ป Eunicarb id 900
สารกรองคาร์บอน ( Gac Carbon ) ยี่ห้อ อควอซอฟ Aquasorb id 900
สารกรองคาร์บอน ( Gac Carbon ) ยี่ห้อ อควอซอฟ Aquasorb id 800
สารกรองคาร์บอน ( Gac Carbon )
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ ro. ยี่ห้อ ไฮโดรเทค Hydro Max ขนาด 50 GPD - 150GPD
ไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ ro. ยี่ห้อ ไฮโดรเทค Hydrotek
ไส้กรองเซรามิค(Ceramic) 10 นิ้ว แบบหัวเกลียว
ไส้กรองเซรามิค(Ceramic) 10 นิ้ว แบบหัวตัด
ไส้กรองเซรามิค(Ceramic) แบบหัวตัด ตัวอ้วน ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว ราคา 220 บาท
ไส้กรองเซรามิค(Ceramic) 20 นิ้ว แบบหัวตัด
ไส้กรองโพสคาร์บอน อินไลน์ (Post carbon Inline) ขนาด 10 นิ้ว
ไส้กรองโพสคาร์บอน อินไลน์ (Post carbon Inline) ขนาด 12 นิ้ว
ไส้กรองเรซิ่น (Resin) ขนาด 10 นิ้ว สำหรับเครื่องกรองน้ำดื่มภายในบ้าน
ไส้กรองหยาบ พีพี PP 20 นิ้ว
เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 2 ท่อ แบบแขวน
เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 3 ท่อ แบบแขวน
เครื่องกรองน้ำใช้ 2 ท่อคู่ แบบแขวน เนื้อ PVC
เครื่องกรองน้ำดื่มอาร์โอ RO. ยูนิ เพียว Uni Pure 75 GPD

   
Sitemap หมวดหมู่